11.05.2010

Zajištění zdravotní péče v regionu Tachovsko

Vedení Plzeňského kraje usiluje v rámci nové koncepce zdravotnictví o zlepšení dostupnosti lůžkové péče v oblasti Tachovska. Analýzy dostupnosti ukázaly, že vzdálenost v celém kraji nepřesahuje 40 km s výjimkou zhruba poloviny regionu Tachovska.

Čtvrtina obyvatel Tachovska má nejbližší nemocnici vzdálenou více než 50 km a další čtvrtina více než 45 km.

Tento stav týkající se cca 25 000 obyvatel nastal po uzavření nemocnice v Plané u Mariánských Lázní v roce 2002. V této nemocnici se například v roce 1995 uskutečnilo celkem 6,5 tisíce hospitalizací.

Po uzavření se v roce 2003 přesunuly 2 tisíce hospitalizací do nemocnice ve Stodě, téměř 3 tisíce do Fakultní nemocnice a Vojenské nemocnice v Plzni a zhruba po 500 hospitalizacích do Nemocnice v Mariánských Lázních, Mulačovy nemocnice a Nemocnice Privamed. Tato změna spádu je prakticky setrvalá.

 

Je nutné zvážit všechny varianty a přihlédnout přitom, jak k aktuálnímu stavu, tak i vývoji v medicíně. Akutní případy budou i nadále směřovat do specializovaných center (kardiocentrum, iktová jednotka, traumacentrum) Fakultní nemocnice v Plzni.

 

Pro řešení základní péče by region Tachovska nemocnici základního typu nepochybně potřeboval. Je plánováno nové jednání se zdravotními pojišťovnami s předložením analýz vypracovaných pro Plzeňský kraj.

Všechna lůžková zařízení v kraji i v republice jsou pod tlakem nedostatku odborného personálu a menší nemocnice nevýhodného financování ze zdravotního pojištění. Hledání řešení se bude muset opírat o poskytovatele zdravotní péče, kteří budou zárukou dlouhodobého řešení.