08.09.2016

Výběr vystoupení senátorky: Dagmar Terelmešová - 10. funkční období

Záznam vystoupení senátorky Dagmar Terelmešové na 12. schůzi Senátu dne 23.09.2015 k návrhu usnesení Senátu PČR k aktuálním návrhům Evropské komise na řešení uprchlické krize v EU, který ukazuje její postoje před rokem stejně platné jako dnes....

Videozáznam zde...

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové.

Tento bod jednání určitě skýtá možnost vystoupit a reagovat na aktuální situaci v Evropě, takže po vystoupení svých kolegů se omlouvám, pokud se některé mé myšlenky budou opakovat, kvůli tomu, že už tu zazněly.

Bude to pravděpodobně tím, že každý z nás se teď aktuálně setkává s občany, kteří mu dávají opakující se otázky.

Slyšíme od lidí různého věku obou pohlaví, co bude s Evropou dále, jak se postavíte k dalšímu přílivu imigrantů. Pokud budou do naší země přerozděleni, jak moc ovlivní jejich přítomnost ekonomickou situaci České republiky, potažmo ekonomiku celé Evropy. Není možné fundovaně odpovědět, protože nikdo z nás nemůže posloužit konkrétními čísly, především proto, že příliv uprchlíků ještě zdaleka nekončí, a pravděpodobně s jarem zase zesílí. Evropský plán na ochranu vnějších hranic a návratové politiky neexistuje.

Historická fakta bohužel dávají za pravdu těm nejradikálnějším odpůrcům migrace, a to především islámským běžencům do Evropy. Na několika místech naší země už se konaly demonstrace. I u nás v Plzni jsme takové demonstrace byli svědkem. To, že to nebylo tolik zmíněno v médiích, je možná věcí určitého klidu, který má být navozen.

Od křižáckých výprav a bojů o Kristův hrob, už několikrát to tu zaznělo, přes nájezdy v 16. století až po 11. září 2001 je zřejmé, jak těžké je propojení a soužití islámské a křesťanské kultury, pokud na určitém území je jedna kultura silně dominantní.

Evropa se po celá staletí bránila přílivu této kultury, která dnes otevírá náruč, ačkoli, anebo právě proto, že dějiny Evropy obsahují tolik těžkých válečných konfliktů, se naučila Evropa směřovat k míru a sociální spravedlnosti. Získání volebního práva, rovnoprávnost žen a mužů, sociální a pracovní podmínky, nebo zdravotní pojištění byl dlouhodobý vývojový proces. Evropa jím prošla a tento proces nebyl nikterak snadný.

Demokracie, kterou státy Evropy tímto procesem těžce získaly, se nyní stává zbraní právě proti Evropanům. Rychlý populační růst arabských a afrických států a možnost se dostat nyní do Evropy v takovémto velkém množství předestírá otázku, komu bude Evropa patřit v dalších desetiletích, kdo se bude nazývat Evropanem. Jaké bude třeba dominantní náboženství.

Pokud celá Evropa jednotně nezajistí své vnější hranice, nebude možné, aby naše děti žily v Evropě takové, jakou ji znala naše generace. Ne, Evropa se nemění, Evropa už se změnila. Nikdy už nebude taková, jako na začátku roku 2015.

A změnila se neuváženými rozhodnutími evropských politiků, kteří budou v blízké budoucnosti litovat svých líbivých a humánně vyhlížejících rozhodnutí.

V tomto směru považuji postoj naší vlády a především ministra vnitra za jediný správný. Doufám, že v něm budou pokračovat.

Podle mínění většiny občanů je nutné zabránit dalším migračním vlnám a dalšímu přerozdělování. Výdobytky ekonomické a sociální jsou výsledkem práce našich předků, a ti se snažili vybudovat lepší Evropu pro nás a pro naše děti, proto jsme povinni se zeptat, proč pro desetitisíce imigrantů je Evropa místem, kde už chtějí stále žít. Od žádného běžence v televizních šotech, omlouvám se, pokud to tam zaznělo, já jako jsem to neslyšela, nebylo řečeno, že by se chtěl vrátit zpátky domů, nebo obnovit svoji vlast zničenou válkou. Co tedy bylo důvodem, proč sem takové množství lidí přichází? Válečné konflikty v těchto zemích přetrvávají celá desetiletí. Není řeč pouze o Sýrii, protože kosovští Albánci, Afghánci jsou migranti ze zemí, kde aktuálně žádný těžký konflikt neprobíhá. Jediným důvodem totiž zůstává tedy zlepšení ekonomické situace každého z nich, proniknutí na pracovní trh a využití výhod sociálních, zdravotního pojištění, které Evropa nabízí. Jde tady o to si dnes otevřeně říci, zda jsme schopni tuto zátěž ekonomickou, sociální, kulturní a zdravotní v budoucnosti unést.

Ze své zkušenosti vím, jak těžce se získávají prostředky v těchto oblastech, jak moc jich je zapotřebí v sociální i zdravotní oblasti pro ty, kteří po celou dobu svého života přispívají do společné státní pokladny.

Jsme čeští senátoři, jsme odpovědní našim voličům.

Pomozme, buďme solidární, ale neohrozme sami sebe, ani bezpečnostně, ani ekonomicky, ani sociálně.

Dagmar Terelmešová
senátorka