24.08.2009

Tuto reformu tedy ne !

Tak jsme se konečně dočkali nové reformy. Mluvíme o ní sice jako o reformě veřejných financí, vláda Mirka Topolánka ji předkládá jako zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, nazvat ji však lze i reformou daňovou a sociální. O tom, že ani špičky vládní koalice nevědí, co vlastně obhajují, svědčí různé názorové neshody a především to, že sám premiér předloží Poslanecké sněmovně v den projednávání 62 stránkový pozměňovací návrh k návrhu vládnímu.

Těžko se pak lze divit opozici, když podobný způsob projednávání označuje za amatérismus a neschopnost a pokouší se oddálit projednávání reformy.

 

My v ČSSD zvažujeme i žalobu k Ústavnímu soudu, protože návrh sn. tisku č.222 mění desítky zákonů. Za kritiku stojí především nové daňové návrhy koalice. Snížením daní má od ledna 2009 současně dojít k prudkému poklesu slev na dani, což znamená, že rodiny s dětmi i další nižší a středně příjmové kategorie zaplatí celkově na daních více a to je pro tyto skupiny obyvatel velice špatná zpráva. Sám tvůrce reformy za ODS Vlastimil Tlustý nesouhlasí s Topolánkovým tvrzením, že na zdanění fyzických osob vydělají všechny příjmové  skupiny, a říká, že není možné připustit, aby pod hlavičkou snížení daní došlo fakticky k jejich zvýšení. Koalice přitvrzuje i v sociální oblasti, o čemž svědčí snížení porodného z dnešních 17 760 Kč na 13 000 Kč. Korekce připravuje koalice i v návrhu rodičovského příspěvku. Poplatky 30 korun při návštěvě lékaře a 60 korun při pobytu v nemocnici mají platit všichni, tedy děti, dospělí i důchodci. Předseda svazu pacientů označuje přístup koalice k poplatkům ve zdravotnictví za nesmyslný. To, že chce zatížit poplatky i děti, je prý amorální a arogantní. Prezident České lékařské komory pak označuje poplatky navrhované koalicí za nepřijatelné a zhoršující vztahy mezi pacienty a lékaři. Snad jediným významnějším koaličním ústupkem je ponechání všech dosavadních daňových úlev pro závodní stravování, včetně stravenek. Lze to také prezentovat jako nejvýznamnější součást dohody mezi Topolánkem a přeběhlíky Melčákem a Pohankou. Jsem si dobře vědom  toho, že ozdravit veřejné finance je potřebné, a nepřeji si, aby stát zadlužoval další generace. Nepřeji si však experiment ve formě snížení daní nejvyšším příjmovým a majetkovým skupinám, což je reformou jen pro některé. Neuvážené snižování daní způsobí další miliardové schodky ve veřejných financích, které pak budou kompenzovány zdražením základních potřeb a omezováním sociálních dávek, což pak nejvíce dopadne na zaměstnance s nižšími a středními výdělky a na rodiny s dětmi.

 

Odmítám reformu, kde bohatí budou ještě více bohatnout a chudší budou více chudnout. Nesouhlasím s reformou, která je nevýhodná pro absolutní většinu občanů ČR a kterou má většina z nás zaplatit zdražením potravin, služeb, základních potřeb,snížením sociálních dávek a zavedením poplatků u lékaře. Odmítám reformu ohrožující zaměstnance s nízkými a průměrnými výdělky, rodiny s dětmi a důchodce. Obrací se na mne se svým nesouhlasem k navrhované reformě velké množství odborových svazů, základních odborových organizací, Česká lékařská komora, zaměstnavatelé i jednotlivci.

 

Velmi dobře vím, že Česká republika potřebuje reformu, na které se budou podílet všichni její občané podle svých příjmových podmínek. Zbavme se už jednou provždy daňových úniků a skutečných černých pasažérů.

Naše reforma musí podporovat udržení vysokého tempa ekonomického růstu, který je nejlepším stabilizátorem veřejných financí. Směřovat pak musí především ke snížení deficitu veřejných financí. Ke snížení deficitu je pak nutno přijímat opatření jak na výdajové, tak i příjmové straně veřejných financí tak, jak to již mnohokrát naznačil Jiří Paroubek. Reformy musí probíhat nepřetržitě, kontinuálně, ale ne pouze na úkor chudších a ve prospěch bohatší vrstvy.

 

Nemohu proto v otázce zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů sn.tisk č.222 hlasovat v Poslanecké sněmovně proti zájmům absolutní většiny občanů České republiky. S takto navrhovanou reformou nemohu souhlasit a ruku pro ni nezvednu.

 

Jan Látka