13.10.2010

Terelmešová: „Je těžké prorazit v kolektivu mužů“

Rozhovor s Dagmar Terelmešovou, kandidátkou na senátorku za region Plzeň-Jih o její současné pracovní náplni a jak se daří čtvrti Dobřany.

""Během prázdnin onemocněl na delší dobu starosta, takže povinnosti spadly logicky na místostarostku, jak to zvládáte?

Určitě bych tuhle situaci nezvládla bez nepostradatelné pomoci ostatních radních, kteří spolu se mnou tuto těžkou situaci zvládají i na úkor svého volného času. Každý má i mnoho vlastních pracovních povinností. Chtěla bych vyzdvihnout i kvalitní práci úředníků Městského úřadu v Dobřanech. Jde o sehraný tým lidí, kterému nevadí pracovat i mimo vyhrazené hodiny.

 

Velkou komplikací asi je to, že v průběhu roku jste přestala být placenou místostarostkou, protože se musíte profesionálně věnovat funkci členky rady Plzeňského kraje. Vaše vytížení je nyní asi mimořádné?

To ano, ale jde o mimořádnou situaci, a tu musíme zvládnout. Mám velkou podporu i u svých kolegů v Radě Plzeňského kraje a samozřejmě i úředníků sociálního odboru kraje, který je v mé gesci. Nyní je důležité, abychom řádně přivedli město ke komunálním volbám.

 

Má Vaše práce na kraji nějaký konkrétní přínos i pro Dobřany?

Snažím se. V oblasti přidělování dotací ať už z krajského nebo státního rozpočtu jde vždy o připravenost a pohotovost konkrétní obce tyto finanční prostředky čerpat. Musím konstatovat, ač to je možné chápat trochu jako sebechválu, že město Dobřany bylo vždy připraveno a pan starosta Sýkora měl vždy nějaký projekt „v šuplíku“. Proto se podařilo čerpat prostředky z Plzeňského kraje, ze státního rozpočtu, ale hlavně z prostředků Evropské unie.

 

A do třetice vás Vaše strana vybrala jako historicky první dobřanskou kandidátku do senátu, to už asi nejde zvládat úplně sama?

Záležitost senátních voleb je pro mě nyní věcí opravdu mimořádné psychické zátěže. Je to především odpovědnost vůči všem, kteří věří, že mohu uspět. Jako žena bych měla mít snazší postavení mezi ostatními kandidáty, ale většina žen se mnou bude určitě souhlasit, když zmíním, jak těžké je prorazit v kolektivu mužů. Mám samozřejmě několik lidí, kteří mi pomáhají s přípravou voleb. Je to hlavně moje asistentka Aneta Kabátová a moje volební manažerka. Bez těchto dvou žen by to opravdu nešlo.

Velice mi ale pomáhá moje rodina, a to hlavně manžel. Pro mě je jeho psychická podpora a pomoc mojí rodiny při zvládání domácnosti naprosto nezbytná.

Na dobřanské radnici mi nyní hodně a každodenně pomáhá Marek Sýkora.

 

Původní záměr Dobřanských listů bylo ohlédnutí za posledními čtyřmi roky očima starosty. Závěrečného účtování se musíte ujmout Vy, jak jste toto volební období vnímala?

Uplynulé období bylo období velkého pracovního nasazení pana starosty i celého vedení města. Myslím, že každý občan města vnímá, jak moc se Dobřany změnily. Nechci mluvit jen o posledním volebním období, ale o posledních dvanácti letech, kdy pozoruji město očima zastupitelky. Je to často trochu jiný pohled než pohled občana.

Opravila se veškerá infrastruktura města a vybudovala nová. Máme moderní čističku odpadních vod a probíhá celková rekonstrukce úpravny vody, včetně zkušebního provozu nového vrtu a dostatečného zdroje vody pro Dobřansko. Máme nové průmyslové zóny, revitalizuje se postupně sídliště Pančava. Opravily se obě Základní školy a MŠ v Loudů, nyní se dokončuje úplná rekonstrukce ZUŠ a Městské knihovny. Přibyly nové obytné čtvrti, vyřešil se problém bývalých kasáren, opravily se místní komunikace a městské objekty. Postavilo se množství nájemních bytů a nová DPS Harmonie pro naše seniory: Máme krásné víceúčelové zařízení Káčko, Největší chloubou je samozřejmě dobřanské náměstí a kulturní památky, které se na něm nachází. Vím, jak těžké bylo získat finanční prostředky na jeho opravu a kolik úsilí musel pan starosta Sýkora vynaložit, aby naše náměstí bylo takové, jaké je.

Nyní probíhají také velmi významné investiční akce, které se překlenou do dalšího volebního období. Jedná se o rekonstrukci křižovatky Široká, Stromořadí a Chlumčanská. Dále výstavba koupaliště v ulici Ústavní, připravuje se vysvěcení obnovené kaple Na Kamínku a celková úprava sídliště Hvízdalka.

Všech těchto změn a mnoha dalších si musel každý dobřaňák, který má své město rád a dívá se kolem sebe všimnout.

 

Všeobecně se ví, že veřejné rozpočty v ČR jsou napjaté. Naproti tomu se Dobřany řadí mezi města, která nejvíce investují, nejrychleji se mění. Není to tak trochu rozvoj na dluh?

Ne, město Dobřany má velice nízkou dluhovou složku a dalšímu zastupitelstvu předáme město v dobré finanční kondici.

 

Velkou ranou městu je pád jedné ze stavebních firem, které v rámci výběrových řízení často vyhrávaly městské zakázky. Jak moc problémů to přináší?

Museli jsme rychle vyřešit termínově vázané stavby, tedy ZŠ a rekonstrukci objektu ZUŠ a Městské knihovny, kdy se našly další dobřanské firmy, které přebraly závazky a stavby předají v termínu. Ostatní věci týkající se pohledávek a reklamačních lhůt budou řešeny s touto firmou právní cestou.

 

Většina lidí v názorovém průzkumu v předminulém volebním období si přála kromě kina, koupaliště a opravy náměstí i supermarket. Jak to s ním vypadá?

Navzdory problémům, které řešili zástupci firmy Penny s dopravním napojením areálu a dalšímu opoždění výstavby v důsledku hospodářské krize, začne výstavba Penny - tedy velkokapacitního skladu i prodejny již v letošním roce.

 

Co podstatného se nestihlo a proč?

Vždycky je ještě něco, co chcete stihnout a nepodaří se to. Například vybudování Nízkoprahového centra pro mládež, rekonstrukce MŠ Stromořadí, úplná rekultivace bývalých kasáren, chodníky v Dobřánkách, rekonstrukce ulice a chodníků ve Stromořadí a mnoho jiného. Proč se toto ještě nestihlo? Možná proto, že den má jen 24 hodin a volební období je čtyřleté.

 

Jaké je Vaše největší dobřanské přání?

Asi trochu neskromné. Aby se každý občan Dobřan cítil ve svém městě opravdu doma, a aby byl na své město hrdý a záleželo mu na něm.

Všem spoluobčanům přeji hodně zdraví a osobního štěstí. Nejvíce samozřejmě panu starostovi, kterému všichni držíme palce, aby byl co nejdříve zdráv a u své rodiny.

 

Děkujeme za rozhovor.