24.08.2009

Studená sprcha aneb nesplněné sliby vlády ODS

Je to reforma veřejných financí, která začala naplno platit již 1.ledna a výrazně zasáhla svým negativním dopadem přes 90% obyvatel naší země. Konkrétní dopady na sociální situaci občanů se začínají projevovat již nyní. Reforma a celý postoj ODS se ukazuje především jako neplnění neuskutečnitelných předvolebních slibů, které tato strana dala veřejnosti.

Bohužel pro politickou kulturu v zemi největší vládní strana několikrát dokázala, že jí jde jen o moc, a nikoliv o službu veřejnosti. Postoje občanů ČR proto oprávněně negativně ovlivňují, každým dnem sílící, obavy z budoucnosti v důsledku uplatnění reformy.


K reformě již bylo řečeno mnohé a já se jen pokusím porovnat předvolební sliby ODS (v tzv. Smlouvě s občany) s negativními dopady reformy a očekávanou realitou. Není pravdou, že na rovné dani vydělají všichni. Tato daň totiž znamená především výrazné snížení daní pro lidi s vysokými příjmy, tedy od 40 tisíc výše. Ti si polepší o tisíce, až statisíce, zatímco ostatní možná o stokoruny. Experiment  s rovnou daní znamená rozbití systému progresivního zdanění fyzických osob a významný útok na sociální soudržnost v naší společnosti. Navíc jednotná sazba 15% je spíše fikcí. Všem zaměstnancům se zvyšuje základ daně o 35% (pojistné), takže faktická sazba daně není 15%, ale 23,1%. Kde je tedy zvýhodnění  nízkopříjmových skupin s daní 12%? V tomto bodě jasně ODS dokazuje, že je především stranou pro vysokopříjmové skupiny. Ten, kdo dosud uplatňoval nějaké daňové odečty, musí počítat s tím, že efekt odečtů výrazně klesne. Například u úroků z hypoték může roční ztráta představovat i několik tisíc korun. A kdo si především musí půjčovat? No, přece lidé s nižšími příjmy. Řada lidí pak finančně pocítí i zrušení společného zdanění manželů. Zaměstnanci, kteří si přivydělávají ve vedlejších zaměstnáních, si pohorší, od ledna budou platit citelně vyšší daň.


Svoji představu, jak se po reformě budeme mít všichni ,,lépe“, nejdůsledněji ODS realizuje reformním krokem, který zasáhne občany nejvýrazněji, a to zvýšením sazby DPH z 5 na 9%, což se dotkne především rodin s dětmi, lidí s nízkými a středními příjmy, ale také důchodců a zdravotně postižených občanů. Dochází totiž ke zdražení základních životních potřeb. Zdraženy jsou potraviny, léky a zdravotnické pomůcky, teplo, vodné a stočné nebo hromadná doprava. Stouply ceny knih, novin a časopisů, vstupné na kulturu, poplatky za rozhlas a TV, podražilo stravování ve školních jídelnách. Více bude třeba zaplatit za stavební práce pro bydlení či služby, jako jsou péče o děti, přestárlé nebo tělesně postižené občany.


Na základě slibů ODS se důchodci těšili na svoji tisícikorunu a i tady „skutek utek“. Veškeré sociální záležitosti se spíše omezují a zpřísňují. Nedotýká se to jen důchodců, ale i rodin s dětmi, nezaměstnaných, nemocných či závislých na sociálních službách. Těm tato vláda připravila řadu nepříjemných změn a část z nich na finanční pomoc od státu už ani nedosáhne. K tomu je sníženo porodné a zrušeno pohřebné.


Odpovědí na slibované bezplatné zdravotnictví jsou nezodpovědné experimenty ve zdravotnictví, i ty jdou opět  především proti zájmům rodin s dětmi, důchodců a sociálně slabších. Jaké poplatky pro nás ODS připravila? 30 korun za návštěvu každého lékaře, 30 korun za výdej léku na předpis. 90 korun za návštěvu pohotovosti, 60 korun pak za den pobytu v nemocnici. Těžko našeho občana uklidní jakýsi ochranný limit ve výši 5 tisíc korun ročně, když je zřejmé, že se do něj nezapočítávají doplatky za některé léky, doplatky za zdravotnické prostředky vydané na poukazy, poplatek 90 korun za pohotovost i poplatek 60 korun za denní pobyt v nemocnici. Všechny tyto náklady ponesou na svých bedrech naši občané. Zdravotnictví se pak týkají i další nevratné změny, jako jsou privatizace nemocnic a zdravotních pojišťoven. Těmito opatřeními bude ohrožen přístup občanů ke zdravotní péči. Pro naši současnou vládu se tímto zdraví občanů stává zbožím.

A co s tím vším udělá ČSSD, pokud se jí podaří  uspět v příštích volbách? Především se nezpronevěří svému volebnímu programu, který považuje za závazný slib občanům! Obnoví progresivitu zdanění fyzických osob tak, aby byla výhodná pro většinu obyvatelstva, napraví některé nezodpovědné experimenty ve zdravotnictví, bude podporovat rodiny s dětmi, důchodce, zdravotně postižené a sociálně slabší, vrátí se k podpoře solidarity a soudržnosti ve společnosti. Již nyní totiž poslanci ČSSD podali  stížnost k Ústavnímu soudu na vládní zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů (reforma veřejných financí). Dále jsme podali i poslanecký návrh, aby snížená sazba DPH zůstala i v budoucnu na 5% a daň z příjmu firem zůstala  na  24%. ČSSD chce totiž v naší  zemi pracovat ve prospěch většiny občanů,  a ne jen pro pár vyvolených, jak to předvedla ODS ve své reformě.

 

Jan Látka