15.09.2014

Starosta Doubravky má radost, díky nové přístavbě školky se letos podařilo umístit všechny děti

Přístavba 54. mateřské školy ve Staniční ulici v Plzni na Doubravce se 1. září slavnostně otevřela. U otevření byl i Martin Straka, který se stal jejím patronem. Starosta Doubravky Michal Chalupný je spokojený s náklady na stavbu.

Přístavba 54. mateřské školy ve Staniční ulici v Plzni na Doubravce se 1. září slavnostně otevřela. U otevření byl i Martin Straka, který se stal jejím patronem. Starosta Doubravky Michal Chalupný je spokojený s náklady na stavbu.

Stavba začala v listopadu 2013 a za necelý rok se slavnostně otevřela. Jde o dva pavilóny a oba jsou plnohodnotnou stavbou.

„Touto dostavbou se pro letošní rok podařilo uspokojit poptávku po umístění všech tříletých doubraveckých dětí,” uvedl starosta městského obvodu Plzeň 4 Michal Chalupný.

Pavilóny jsou vybudovány tak, aby v případě, že pomine poptávka po místech v mateřské škole, byly by využitelné s malými úpravami k jiným účelům, jako jsou např. jesle, školní družina, nebo denní stacionář pro seniory.

V rámci školky vznikla i nová pracovní místa. Jedná se převážně o pedagogické, ale i dělnická profese jako je kuchařka a uklízečka.¨„Celkem vznikne 12 nových pracovních míst,” dodal Michal Chalupný.

Náklady stavby, které byly původně odhadované na 21 miliónů Kč, se podařilo snížit na konečnou částku 15,8 miliónu Kč. Třetina nákladů je z rozpočtu městského obvodu, zbytek z rozpočtu města Plzně. Dále bylo z rozpočtu městského obvodu hrazeno například dovybavení školky, osazení nábytkem nebo nákup hraček.  

Na dvě otázky nám odpověděl starosta městského obvodu Plzeň 4 a kandidát na starostu tohoto obvodu v dalších volbách za ČSSD Michal Chalupný. 

Jak se vám podařilo snížit rozpočet na přístavbu o více než 6 miliónů?

Snížení nákladů byl dán hlavně pečlivým dozorem nad stavbou a to jak ze strany města (stavební dozor), každodenním dozorem paní ředitelky školky, tak pravidelnými kontrolními dny za účasti našeho obvodu (prakticky každý týden). 

Jak berete tuto přístavbu vy jako starosta a také jako rodič?

Co se týká počtu míst, před více než deseti lety se na Doubravce prodaly dvě školky o kapacitě 100 míst. Tehdejší vedení tvrdilo, že místa ve školce nebudou potřeba. Neuteklo pak ale ani 5 let a místa chyběla. Už ke konci minulého volebního období se řešil nedostatek míst. 

Když jsem nastoupil, tak jsme okamžitě začali tento problém řešit. Jenže dlouho jsme naráželi na názor školského odboru magistrátu, že nedostatek míst je přechodně a co by se pak s těmi místy navíc dělalo. Tak jsme přišli s nápadem multifunkčních pavilonů. Pokud nebude dostatek dětí pro školku, využijí se na jesle nebo pro stacionář pro seniory. V minulém roce se nám to podařilo prosadit. 

Tou nejlepší zprávou samozřejmě je, že se letos na Doubravce dostaly do školek všechny děti do tří let, jejichž rodiče o to zažádali. Jako táta vím, co to znamená, když může dítě do školky a nemusí se to řešit soukromou školkou, nebo tím, že maminka zůstane doma. To si dneska řada rodin finančně nemůže dovolit.

Zdroj: Novinky.cz