10.05.2010

Šlajs: Bezpečnost lidí je prioritou

Často diskutovanou otázkou v Plzni a okolí je bezpečnost obyvatel a jejich majetku. Její zabezpečení je základním požadavkem všech voličů a proto je důležité vědět, jak se na tuto problematiku dívají politici a proto jsme se zeptali Václava Šlajse, kandidáta č.2 za sociální demokracii do Poslanecké sněmovny P ČR za Plzeňský kraj.

Je situace s bezpečností opravdu tak vážná? Kde vy osobně vidíte největší bezpečnostní problémy?

 

Po dramatickém nárůstu kriminality začátkem 90. let dochází v posledních 10-ti letech k jejímu postupnému poklesu. Celková kriminalita klesá, je méně trestných činů, méně umírá lidí na silnicích, ale spokojeni být nemůžeme. Občanům je jedno, jaká je míra kriminality či její objasněnost. Oni chtějí mít pocit bezpečí a k tomu nepřispívají čísla, ale to, že když vyjdou z domu, nikdo je nepřepadne, či jim nevyloupí byt, neukradne auto apod. K pocitu bezpečí přispívá také to, že když jdou lidé večer z divadla, vidí na rohu policistu nebo alespoň kolem projede policejní auto. Důležité také je, když se člověk dostane do tísně a zavolá policii, tak mu situaci pomůže rychle a účinně vyřešit. Největší bezpečnostní problémy jsou zatím bohužel v centru města ve večerních a nočních hodinách. To je potřeba řešit.

 

 

Jsou z Vašeho pohledu dostačující současná opatření, která se v této věci realizují? Jak situaci tedy zlepšit?

 

Je nutné si uvědomit, že policie není všemocná a služba, kterou poskytuje má své limity, dané především mírou finančních prostředků. O naší bezpečnosti nerozhodují jen policisté, ale i celkový morální stav společnosti, kvalita a práce státních zástupců a soudců.

Na území města Plzně působí 500 příslušníků Policie ČR a 170 příslušníků Městské policie. Vedení krajské policie se snaží do Plzně přemisťovat policisty z venkovských okresů, kde je kriminalita nižší a městské ředitelství Policie ČR má připravena konkrétní opatření k posílení policistů v ulicích, zvláště ve večerních a nočních hodinách. To by mělo pomoci situaci zlepšit.