20.04.2010

Rozhovor: Odvážnému štěstí přeje

Mezi moderní politiky, kteří se nevyhýbají internetové komunikaci a dokonce ani sociálním sítím (jak poznáte podle profilu na Facebooku), patří také Bc. Igor Jakubčík, kandidát ČSSD na 4. místě kandidátky do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR za okresy Klatovy, Domažlice, Tachov, Plzeň – sever, Plzeň – jih a Plzeň - město (Plzeňský kraj).

V současné době pracuje v Klatovské nemocnici na pozici manažera kvality.

 

Pane Jakubčíku, co Vás přimělo intenzivně vstoupit do politiky a proč právě za sociální demokracii?

Rozhodl jsem se vstoupit do politiky, protože pokud chce člověk změnit něco, co se mu nelíbí, s čím nesouhlasí, tak se musí aktivně snažit o změny a ne pouze někde v koutku nadávat. Prostě se chci aktivně podílet na změně poměrů na české politické scéně. Myslím, že je toho zapotřebí. Proč za sociální demokracii? Na to je jednoduchá odpověď. Česká strana sociálně demokratická je strana, která se stará o poctivě pracující, o ty, kteří nezbohatli nepoctivou cestou, o seniory, o mladé, tedy o všechny, kteří si zaslouží žít plnohodnotným životem a ne živořit.

 

Aby člověk mohl něco ve společnosti změnit, musí však mít i nějaké zkušenosti, jen odvaha přece nemůže stačit?

To bezesporu. V Poslanecké sněmovně bych chtěl uplatňovat své zkušenosti z oblasti ekonomiky a řízení, zejména v oblasti zdravotnictví. Ale kromě odborných oblastí jsou zde i oblasti, které nevyžadují odbornost, ale zejména zdravý selský rozum. Mám tím na mysli, že se chci aktivně podílet na tom, aby se v politice zmírnily konfrontační tóny, zvláště teď, v době ekonomické krize. Musíme si stále připomínat, že hádky, osobní útoky a tahanice nikam nevedou, a snažit se hledat tu nejlepší cestu jak situaci zvládnout.

Neustálé osobní útoky nejsou řešením, tím je podle mého názoru diskuse a hledání toho nejlepšího výsledku. A zřejmě všichni se shodneme na tom, že jsou oblasti, které si zaslouží pozornost a efektivní řešení. Mám tím na mysli např. životní situaci důchodců u nás. Rád bych podporoval seniory pravidelnou valorizací důchodů, zavedením minimálního důchodu a podporou dřívějšího odchodu do důchodu pro pracovníky v rizikových provozech. Další ohroženou skupinou jsou mladí rodiče s dětmi. Těm se nesmí snižovat mateřská, je třeba pro ně zavádět nové formy levných úvěrů, podporovat obce při rozšiřování sítě mateřských škol a je zde ještě spousta dalších opatření, která jim a nejen jim mohou výrazně pomoci překonat současné, velmi složité období.

 

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR budete zastupovat Plzeňský kraj a jeho voliče. Nezapomenete na ně? Co pro ně hodláte udělat?

Na kraj, kde žiji já, má rodina a přátelé, se zapomenout nedá. Oblastí, ve kterých chci kraji i nadále pomáhat je mnoho. Kromě výše uvedené oblasti krajského zdravotnictví je pro mě klíčové hájit zájmy venkova a podílet se na zlepšení dopravní obslužnosti některých lokalit např. zřízením školních autobusů, které mají v západní Evropě tradici a u nás by usnadnily život mnoha rodinám. Mám blízko k Šumavě, a tak budu bojovat za její dostupnost pro všechny a ochranu nejen přírody, ale i jejích památek. Určitě si to tato lokalita zaslouží.

Obrovským problémem nejen na Klatovsku, ale i v dalších okresech je nezaměstnanost, Klatovsko 10,33%, Domažlicko 10,8% a nejvíce postižený je Tachov 14,2%. Tyto regiony potřebují maximálně pomoci. Další oblastí, kde je třeba podat pomocnou ruku jsou neziskovkové organizace. Jejich úloha je nezastupitelná. Už nyní spolupracuji s některými z nich, jako např. s hasiči. Nebýt jich, ale i ostatních organizací, už dávno by z našich vesnic vymizel společenský život. Nejlepší bude, pokud se podíváte na web volbyplzensko.cz, nebo budete i nadále sledovat mé aktivity v regionu.

 

 

Nám nezbývá než dodat – děkujeme za rozhovor a hodně štěstí.

Rozhovor realizován pro Plzeňský Rozhled.