15.11.2012

REKONSTRUKCE NA JATEČNÍ ULICI BYLA ZAHÁJENA

Dnes byla na starém mostě na Jateční ulici slavnostně zahájena 1. etapa rekonstrukce silnice II/231 v úseku Chrástecká – Jateční – Na Roudné. Stavba je společnou akcí Plzeňského kraje a města Plzně a zahrnuje mimo jiné i výstavbu nového mostu přes Berounku a celkovou rekonstrukci starého mostu, který bude sloužit pro pěší a cyklisty. Termín ukončení je stanoven na červenec 2014.

Za účasti hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance, jeho prvního náměstka Jaroslava Bauera a náměstka pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatika byla zahájena rekonstrukce úseku Chrástecká – Jateční – Na Roudné, který dosud patřil ke slabinám dopravy v Plzni.

 

Projekt rekonstrukce části silnice II/231, zahrnující i výstavbu nového mostu, byl zahájen v lednu 2011. V současné době začíná samotná realizace, termín ukončení stavby je stanoven na červenec 2014.

 

V současné době úsekem projede 21. 200 vozidel denně a současný stav komunikace neumožňuje tuto kapacitu zvýšit. Zrekonstruovaná silnice, včetně nového mostu, zachytí významný podíl tranzitní dopravy, protože se bude jednat o propojení silnic I. třídy č. 20 (Karlovy Vary), č. 27 (Most) a č. 26 (Praha) – předpokládá se zde tranzitní doprava 300 nákladních a 700 osobní automobilů za den. Stejně důležité je také propojení dvou velkých plzeňských čtvrtí Doubravka – Severní Předměstí a napojení na lokálně významné silnice II. třídy č. 231 (Zruč) a č. 233 (Chrást). Velký význam bude mít nová komunikace i pro veřejnou dopravu. Vede zde autobusová linka PMDP č. 30 s 220 spoji denně, které jen ve špičce přepraví 1600 cestujících. V neposlední řadě má zrekonstruovaná vozovka pomoci snížit počet dopravních nehod v tomto úseku. Podle slov hejtmana Milana Chovance je „dnešní zahájení rekonstrukce ulice Chrástecké – Jateční velmi dobrá zpráva pro Plzeň. Je to velmi důležitá komunikace, skoro bych řekl, že v této fázi důležitější než západní okruh“.

 

Rekonstruovaná vozovka bude navazovat na už zrekonstruovanou křižovatku Jateční – Chrástecká a povede areálem staré a nyní opuštěné ČOV. Délka rekonstruované silnice bude 450 metrů, na ni naváže 627 metrů dlouhá přeložka komunikace včetně 124 metrů dlouhého mostu. Silnice je řešena jako dvoupruhová s celkovou šířkou jízdního pásu 7 metrů. Součástí rekonstrukce budou přeložky vodohospodářských, plynových a elektro sítí, stezka pro pěší a cyklisty, sjezdy na přístupové komunikace a autobusové zastávky s přístřešky.

 

V rámci této stavební akce proběhne také celková rekonstrukce Masarykova mostu z počátku 20. století, který byl v roce 1997 prohlášen za nemovitou kulturní památku a již několik let je jako technicky nezpůsobilý vyřazen ze silničního provozu. Po rekonstrukci bude most určen pro pěší a cyklisty. Provizorní most, sloužící dopravě v současné době, bude po zprovoznění nového mostu odstraněn. Po určitou omezenou dobu budou tedy vedle sebe stát jako určitá zvláštnost mosty tři.

 

Celkové náklady pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje a město Plzeň činí 264 miliónů korun bez DPH. Část stavby realizovaná Plzeňským krajem je z 85% spolufinancovaná z fondů EU – Regionálního operačního programu Jihozápad. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení sdružení Eurovia CS, a.s., a Swietelsky stavební, s.r.o.

 

""

 

""

 

""