17.03.2010

Proč chci v Klatovech novou nemocnici

To bylo slávy, když byla v předvečer 1. světové války otevřena v Klatovech nová nemocnice! Budovy i jejich zařízení splňovaly tehdejší nejvyšší standardy, celý rozsáhlý areál byl postupně vhodně doplněn zelení a lékaři se s dychtivou radostí v nových prostorách, s novými instrumenty těšili na své první případy.

Potěšeni byli samozřejmě i pacienti a snad i s novými nadějemi, téměř radostně, polykali prášky, nastavovali svá těla injekcím a dalším medicínským nástrojům a s důvěrou uléhali na operační stoly.

 

STÁVAJÍCÍ STAV JE NEUSPOKOJIVÝ

Po století provozu už ale definitivně uzrál čas na změnu. Na změnu zřetelně viditelnou, zásadní a nekompromisní. Stav, kdy jsou jednotlivé pavilóny od sebe tak daleko, že jejich návštěvu je schopen zvládnout dobře trénovaný chodec, nikoliv však nemocí či zraněním oslabený pacient, je už dávno neúnosný. Má-li být dnes nemocný transportován vrtulníkem, musí jej k němu (nebo od něj) v rámci rozlehlého nemocničního areálu přivézt sanitní vůz. Všichni víme, jak nešťastně je umístěn centrální rentgen…atd.

 

Je pochopitelné, že ani medicínský personál nemůže být spokojen. Chápu, že se mnohdy velmi těžko pracuje v budovách postavených ještě v dobách habsburské monarchie. Ne, že by nemocnice zcela ustrnula, samozřejmě byla průběžně přizpůsobována, modernizována, ale metoda jednotlivých kroků a dílčích úprav je už dnes evidentně vyčerpána.

 

Těším se na nemocnici novou, monoblokovou. Věřím, že, moderní prostředí s odpovídajícím vybavením bude náležitě přitažlivé nejen pro zdravotní sestry, lékaře a další nezbytný personál, ale zejména pro pacienty.

Přeji si v Klatovech novou nemocnici. A doufám, že na ni budu moci být náležitě hrdý.

 

Bc. Igor Jakubčík