18.03.2010

Potřebujeme změny ve financování zdravotnictví

Někdo říká, že české zdravotnictví je podfinancované, že je třeba do systému přidávat další peníze ze státního rozpočtu. Jinak může dojít ke snížení kvality péče nebo dokonce ke kolapsu zdravotnictví. Ano, je to také jedna z cest, jak zachovat nebo dokonce i zlepšit zdravotní péči, jedna z cest jak zabránit tomu, aby pacient nemusel více připlácet.

Další cestou je další zvyšování spoluúčasti pacientů různými poplatky, u lékaře, za pohotovost, v lékárnách. V roce 2006 činila spoluúčast pacientů 8%, nyní je to už procent 16, čili dvojnásobek! I tak lze přidávat prostředky.

Nejen, že nesouhlasím ani s jednou cestou, nesouhlasím ani s navyšováním peněz vůbec, zvlášť teď, v době, kdy probíhá hospodářská krize. Proč dávat další a další prostředky do černé díry, kde mizí, aniž by to mělo nějaký valný význam.

 

Jedna z věcí, které by se měly diskutovat, je problematika plateb od zdravotních pojišťoven zdravotnickým zařízením. Schválně se nechci zmiňovat o platbách privátním lékařům, to možná někdy příště. Pokusme se však zamyslet nad tím, proč některá zdravotnická zařízení prosperují, jsou zisková, a proč jiná jsou ve ztrátě, která buď stagnuje, nebo - co je horší - se ještě prohlubuje.

Je třeba udělat takové sociálně přijatelné kroky, které by neodebíraly další peníze navíc z kapes nás všech. Proč nesjednotit platby od pojišťoven v rámci celé republiky? Funguje totiž systém, který je v naprostém rozporu se zdravým rozumem. V každém kraji zdravotní pojišťovny sjednávají smlouvy se zdravotnickými zařízeními jinak. Proč v například v Plzeňském kraji dostávají krajské nemocnice jinou částku za určitý výkon než v kraji Vysočina? Proč zdravotnické zařízení v rámci jednoho kraje dostává za stejný výkon jinou částku než ostatní?

Příklad, za operaci slepého střeva včetně hospitalizace dostane v Plzeňském kraji jedna nemocnice zaplaceno od pojišťovny cca 12 000 Kč a jiná o 16 000 Kč víc. Potom se nelze divit, že i přes veškeré snahy o snížení nákladů jsou rozdíly v příjmech tak velké, že zatímco jedna nemocnice prosperuje, jiná se potýká s problémy, které hraničí s jejím uzavřením.

 

Tohle je jen jeden z příkladů, proč bych chtěl změny ve financování zdravotnictví.

 

Bc. Igor Jakubčík