28.05.2010

Patronkou Křesadla 2010 byla hejtmanka Milada Emmerová

Na zámku v Nebílovech se 25.5. 2010 konalo slavnostní vyhlášení dalšího ročníku oceňování dobrovolníků a dobrovolné práce v Plzeňském kraji Křesadlo 2010. Hlavní ceny předávala hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová, která nad akcí převzala osobní záštitu.

""„Nesmírně si vážím práce lidí, kteří nezištně pomáhají druhým. Každá dobrovolnická činnost je velmi důležitá nejen pro ty, kterým je věnovaná, ale i pro ostatní, pro které je vzorem a zářným příkladem,“ říká Emmerová. Oceněným gratuloval také radní Plzeňského kraje Václav Koubík a předseda komise neziskových organizací Radislav Neubauer.

 

Křesadlo 2010 pořádá Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje ve spolupráci s Centrem neziskových organizací Plzeň a Regionálním dobrovolnickým centrem TOTEM. Ocenění si přijeli převzít lidé, kteří dobrovolně působili v minulém roce v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhají lidem nebo svému okolí. 

 

Hlavní cena KŘESADLO letos patřila paní Evě Fikrlové z Plzně, která je předsedkyní Vozíčkářů Plzeňska, celoživotně se angažuje na poli zdravotně postižených, věnuje se odstraňování  bariér mezi postiženými a společností a významně se  podílí  na aktivitách Vozíčkářů Plzeňska a spolupracuje s Magistrátem města Plzně při organizování veřejných aktivit vozíčkářů.

 

""Další Křesadlo získal pan Jaroslav Cuřín z Chotěšova, který je zakládajícím členem občanského sdružení Klášter Chotěšov. Již před rokem 1990 se zasazoval o jeho záchranu a ve své aktivitě pokračuje dosud, byl prvním průvodcem kláštera a je i iniciátorem a zpracovatelem projektů na jeho záchranu, díky jeho činnosti a z jeho iniciativy je klášter Chotěšov nyní centrem mnoha kulturních činností.

 

Třetí hlavní cenu Křesadlo si odnesla slečna Lucie Mudrová z Křimic, která je asistentkou v programu pro lidi s mentálním postižením „Zkusme to“. V současné době je vedoucí skupiny asistentů, kdy koordinuje jejich činnost a podílí se na přípravě společných akcí pro dvojice, aktivně se zapojuje v Azylovém domě MáTa Fondu ohrožených dětí, kde vede tzv. Školičku a dále se podílí na přípravě nejrůznějších akcí, jako např. Maškarní rej, Velikonoční stopovačka, Mikuláš apod.

 

    ""