10.10.2010

M. Chovanec: Region potřebuje více investičních příležitostí

Rozhovor o investičních příležitostech na Plzeňsku s hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem pro server Komora.cz.

Jak hodnotíte spolupráci vašeho regionu s podnikatelskou sférou?

Plzeňský kraj je nejen díky své výhodné poloze dlouhodobě vnímán v rámci České republiky jako jeden z nejatraktivnějších krajů pro směřování investic.

Náš kraj pravidelně zajišťuje aktualizaci přehledu dostupných průmyslových zón, regionálních investičních příležitostí a objektů k nájemnímu využití. Je to jen jeden z mnoha příkladů úzké spolupráce s podnikatelskou sférou.

Konkrétním příkladem krajské podpory podnikatelské sféry je i přímá účast spol. Waystone (revitalizuje kasárna ve Stříbře) na stánku našeho kraje na veletrhu investičních příležitostí ve Vídni.

Kraj velmi úzce spolupracuje také s regionální hospodářskou komorou, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR či komorami inženýrů a architektů.

 

Co by mělo být cílem takové spolupráce?

Prioritou je oboustranně výhodná spolupráce, která povede k postupnému překonání stávající stagnace průmyslu, vzniku nových pracovních míst i např. obnovení zájmu o nové průmyslové zóny.

 

Kde vidíte největší rezervy?

Dosud realizované investice se v rámci kraje soustředily především do krajského města Plzně, a to nejen díky přirozené atraktivitě regionálního centra, ale i díky nabídce městského industriálního parku Borská pole. Zájem investorů se poté soustředil na další výhodně umístěné polohy kolem dálnice D5.

Rezervy proto spatřuji v kvalitní nabídce investičních příležitostí v periferních územích a ve vyhledávání podnikatelských subjektů přinášejících do regionu přidanou hodnotu – tzn. kromě výroby i např. design či vývoj. A tady Plzeňský kraj spolupracuje nejen s podnikatelskou sférou, ale i se Západočeskou univerzitou.

 

Jaké novinky ve vzájemné spolupráci připravujete?

Konkrétní spolupráce se projeví v připravovaném veletrhu investičních příležitostí FINPEX, který se bude konat 12. a 13. října s cílem zprostředkovat předávání informací mezi veřejnou sférou, investory, podnikateli, developery a manažery firem.

Kraj se již tradičně podílí na akci Stavba roku Plzeňského kraje, jejímž cílem je podpora podnikatelů ve stavebnictví, architektů i investorů v této oblasti.

 

Děkujeme za rozhovor.