23.08.2016

Lidé na Horažďovicku jaderný odpad ve svém okolí nechtějí

Už léta protestují obyvatelé šesti obcí na Horažďovicku proti záměru vybudovat v jejich blízkosti úložiště jaderného odpadu. Starostové odmítají i finance na předběžný průzkum území. Jejich stanovisko je jednoznačné a nemění se.

Dopis z ministerstva a poslední projednávání atomového zákona v Parlamentu ČR jim dává naději, že bude vyslyšeno.

„Záležitost hledání vhodné lokality pro úložiště jaderného odpadu byla ve středu zájmu občanů Horažďovicka již před pěti lety, když jsem se v době vedení volební kampaně pohybovala v této lokalitě. Neuplynul ani rok, aby se nekonaly protestní akce proti připravovanému záměru. O této problematice se jednalo na ministerstvech, v obou komorách Parlamentu ČR i v rámci odborných komisí a výborů,“ poznamenává senátorka Dagmar Terelmešová.

IMAGE:

Právě ona oslovila ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka s přímou otázkou, zda trvá zájem ministerstva o lokalitu Březového potoka na Horažďovicku jako potenciálního úložiště jaderného odpadu. Ministr reagoval dopisem, ve kterém ubezpečuje senátorku Terelmešovou, že úložiště nebude zbudováno bez souhlasu dotčených obcí. O tomto postupu byli rovněž ujištěni senátoři na jednání pléna při schvalování atomového zákona a souvisejících zákonů dne 14. 7. 2016. Nejčastěji zmiňovanou oblastí je nyní lokalita Kraví hora, kde je zajištěn i souhlas dotčených obcí s vybudováním hlubinného úložiště. Další vhodnou zmiňovanou oblastí bylo Jistebnicko, kde ale ministerstvo obdobně jako na Horažďovicku, naráží na důrazný nesouhlas obcí. Za průlomový okamžik v komunikaci s obcemi je považován příslib ministra Jana Mládka o urychlení přípravy samostatného zákona, který by řešil zainteresovanost a možnost obcí podílet se na přípravě a veškerých postupech ohledně výběru a schválení konečné lokality určené pro hlubinné jaderné úložiště.

„Naprostý nesouhlas starostů dotčených obcí na Horažďovicku s možností umístit úložiště v oblasti Březového potoka a odmítání financí, které jsou obcím poskytovány za průzkumné vrty, by měly být jasným signálem pro kompetentní osoby, že tato lokalita je pro záměr ukládání jaderného odpadu naprosto nevhodná a souhlas občanů s tímto projektem nedosažitelný,“ konstatuje závěrem senátorka Terelmešová.