07.08.2014

LIBOR KOJZAR

IMAGE: Libor Kojzar  

Osobní údaje:

 • rok narození:  1976
 • povolání: ředitel
 • bydliště: Plzeň 1
 • vzdělání: středoškolské

 

Moje motto: Upřímně a čestně

Nikdy jsem se neangažoval v žádné politické straně, ale vždy jsem však byl příznivcem a také voličem ČSSD, kam jsem se rozhodl vstoupit z vlastního přesvědčení v roce 2008. Bylo to mým projevem společenského postoje a vyjádření důkazu, že jsem odhodlán přispět svou prací i na poli veřejného zájmu.

Při svém možném působení v městském zastupitelstvu bych se rád zaměřil na tři hlavní body:

 1. bezpečnost – prevence kriminality, posílení pěších hlídek městské policie, rozšíření kamerového systému v oblastech škol, školek a parkovacích ploch
 2. efektivní využití finančních prostředků městského obvodu
 3. pokračovat v revitalizaci dětských hřišť, pískovišť, prostorů pro veřejné vyžití

Za mého působení v politice jsem se vždy snažil jednat upřímně a čestně, v čem chci i nadále pokračovat.

 

Politická angažovanost:

 • od roku 2014 člen Finančního výboru městského obvodu Plzeň 1
 • od roku 2012 předseda Místní organizace ČSSD Plzeň – Košutka
 • od roku 2012 člen Výboru pro zadávání veřejných zakázek města Plzně
 • od roku 2012 člen Okresního výkonného výboru ČSSD Plzeň – město
 • od roku 2011 člen dozorčí rady Poved s.r.o. (Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňska)

Profesní dráha:

 • od 2012 – současnost – ředitel obchodní společnosti
 • od 1998 – 2012 – působení v mezinárodních retailových řetězcích na manažerských a ředitelských pozicích