29.09.2012

Dožínkové slavnosti přilákaly tisíce návštěvníků

V Klatovech se uskutečnila slavnost dožínek s Plzeňským krajem. Vázání dožínkových věnců, zdobení koňských spřežení, dožínkový průvod městem a to vše za doprovodu folklórní hudby, - taková byla letošní slavnost konce žní, kterou přilákalo téměř sedm tisíc návštěvníků. Společně s ní se v Klatovech konalo také 39. mistrovství České republiky v orbě a 10. mistrovství České republiky v orbě koňmi.

Celý program odstartoval na klatovském náměstí Míru, kde se připravoval dožínkový průvod a za zvuků. „Plzeňský kraj, to je především venkov, a proto událostí zaměřených na podporu venkova a práce lidí, kteří zde žijí, není nikdy dost. Jsem velmi rád, že ve spojitosti s krajskými dožínkami letos může náš kraj hostit akci, která patří mezi ty s nejdelší historií. Republikové mistrovství v orbě je již tradiční akcí, která podporuje vztah k orné půdě a napomáhá jejímu řádnému udržování,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

 

Po zahájení prošel dožínkový průvod Plánickou ulicí až k polím, kde své dovednosti v oblasti soutěžní orby předváděli oráči z celé republiky. Před samotnou soutěží se uskutečnil významný dožínkový akt – předání dožínkového věnce hejtmanovi Plzeňského kraje Milanu Chovancovi. Návštěvníci dožínek a Mistrovství republiky v orbě si užili dožínkového veselí s kapelou Babouci a folklorními soubory Jiskra, Šumava a Šumavánek. Zájemci ochutnávali i stále oblíbenějšími produkty, které se pyšní titulem Regionální potravina Plzeňského kraje. Současně s oslavami dožínek diváci sledovali na polích soutěžní klání o nejlepšího oráče České republiky. Společnost pro orbu, která každoročně republikové mistrovství pořádá, vybírá vždy jiný hostitelský kraj. Letos volba padla na kraj Plzeňský. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – v orbě klasickými jednostrannými dvojradličnými pluhy a v orbě otočnými oboustrannými dvojradličnými pluhy. Každý soutěžící přitom měl za úkol zorat jedno pole se strništěm a jednu travnatou louku. Výměra pozemků byla 100 x 20 metrů.

 

Návštěvnost diváků nejenom z Klatov, ale i z dalších obcí a měst Plzeňského kraje dokázala, že orba dnes rozhodně není zastaralou disciplínou. Snahou organizátorů je jak při soutěžích, tak především v praxi získávat a následně i využívat nejnovější poznatky v oboru zpracování půdy.

 

V orbě se nesoutěží jen na úrovni republikové. Ti nejlepší z tuzemského mistrovství v orbě se účastní mezinárodních soutěží – mistrovství Evropy a mistrovství světa. Evropská soutěž se přitom v letech 1991, 1997 a 2009 konala přímo v České republice a v roce 2005 Společnost pro orbu ČR organizovala na pozemcích České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole dokonce mistrovství světa. Soutěž oráčů vyvrcholila slavnostním vyhlášením vítězů a předáním cen. Odpoledne uzavřelo vystoupení zpěváka a hudebníka Jakuba Smolíka.

 

""

 

""