01.10.2009

Plzeň-sever řeší dostupnost první pomoci i standardní lékařské péče

Stávající situace je nevyhovující. Okres Plzeň – sever (PS) nemá okresní nemocnici, čímž jsou pro jeho obyvatele dojezdové vzdálenosti do Fakultní nemocnice Plzeň někdy delší než 50 km.

Zdravotnická záchranná služba (ZZS), zajišťující péči pro okres Plzeň-sever, která má střediska v Plzni, Kralovicích a Manětíně, není schopna pokrýt potřeby zejména severní části okresu. Středisko Lékařské služby první pomoci (LSPP), které bylo v Kralovicích, bylo již v minulosti zrušeno. Výjezdní místo ZZS v Manětíně, které bylo zřízeno asi před 2 roky, představuje sanitní vůz s řidičem a zdravotní sestrou, pro kterou může být často složité správně vyhodnotit a řešit vzniklé zdravotní problémy, zejména u akutních pacientů. Zdravotní služba bez lékaře je službou neplnohodnotnou a zvyšuje nebezpečí zhoršení zdravotního stavu pacienta.

 

Stanoviště ZZS Plzeň - sever v Plzni na Lochotině, které má dosah mimo Plzně do Třemošné a do obcí kolem karlovarské silnice není pro okres úplně vhodné. Podle mého názoru by bylo středisko ZZS vhodnější v Kaznějově, nebo Horní Bříze.

Především severní část okresu je rekreační oblastí, kde zejména přes letní období dochází k několikanásobnému navýšení počtu obyvatel. Jsou zde školy v přírodě i dětské letní tábory, a zejména proto by středisko lékařské služby první pomoci mělo v Kralovicích obnovit svoji činnost. Přítomnost lékaře v LSPP v  Kralovicích, tedy v okrese, který nemá okresní nemocnici je naprostou nutností.

 

Dalším problémem okresu PS začíná být dostupnost standardní lékařské služby. Jen pro ilustraci uvádím příklad z Kralovic. V Kralovicích, kde je spádová oblast více než 5 000 obyvatel, je pět lékařů, z toho tři jsou již v důchodovém věku, zubní lékaři jsou v Kralovicích pouze tři! Na Kralovicku také chybí tzv. lékařský dům, kde by ordinovali lékaři specialisté.

Znovu upozorňuji na to, že okresy bez okresní nemocnice v ČR jsou jen dva, z toho je jeden okres Plzeň-sever. Tato nestandardní situace si vyžaduje i nestandardní řešení, o které se budu v budoucnu, ve spolupráci s Krajským úřadem v Plzni osobně zasazovat.

 

Ing. Václav Grüner