24.08.2009

Doprava v Plzni - projev impotence moci v podání ODS

Stále stejná písnička. Ranní a odpolední Plzeň - velké kolony aut pohybujících se hlemýždím tempem. Město zaznamenalo po r.1989 ohromný rozvoj. Vznikaly nové podnikatelské aktivity, rostla životní úroveň občanů, která se projevila do až dramatického nárůstu automobilismu.

Vedení města na tento jev skoro nereagovalo. Vzpomínáme si na průtahy kolem dostavby dálničního obchvatu města, který byl nakonec dokončen se 7 letým zpožděním.

 

Od poloviny 90. let se přímo volá po propojení Severního předměstí s jižními či východními částmi města. To, že při povodních bylo Severní předměstí odříznuto od zbytku města, mělo být velkým varováním. Nebylo však. Dlouho se vedly spory zda průtah městem či západní okruh. Všichni víme, že město potřebuje obojí.

 

Výstavba je stále na mrtvém bodě, stejně tak obchvat Roudné. Neschopnost vedení města v podání ODS je zarážející. A zdaleka to není jen otázka peněz. Je to klasický příklad impotence moci. A tak se raději řeší kašny na náměstí a jeho dlažba. Umrtvuje se doprava na Americké třídě a ponechá se průjezd Kopeckými a Smetanovými sady kolem Besedy a hotelu Slovanu. O stavbě parkovacích domů se již také dlouho hovoří. Kupodivu k těmto faktům lze objektivně říci, že celkem solidně funguje v Plzni MHD. I když i zde je nazrálých nemálo problémů.

 

Často si kladu otázku, proč jiná velká města mají výrazně lépe vyřešenou dopravně - komunikační síť ? Brno, Ostrava, Hradec Králové, Č.Budějovice. Tato města by měla jít plzeňské radnici příkladem. Ale to asi pláču na nesprávném hrobě. Dokud se nezmění vedení radnice, tak je to jen zbožné přání a stejně se nic nezmění. 

 

 

Václav  ŠLAJS,   poslanec za ČSSD