05.09.2016

Dagmar Terelmešová: Naslouchám vám (rozhovor)

Kandidátka na senátorku ve volebním obvodu č. 7 Mgr. Dagmar Terelmešová je patriotkou. Dokázala to již v uplynulém funkčním období, kdy v Senátu úspěšně hájila zájmy svého volebního regionu.
Na co jste ze své práce v Senátu během volebního období nejvíce hrdá?

IMAGE: Za uplynulých šest let v Senátu se mi podařilo dokončit řadu úkolů a splnit některé ze slibů, které jsem ve volební kampani svým voličům já i strana, za kterou kandiduji, daly. Jedná se zejména o některé změny, kterých se podařilo dosáhnout v sociálních zákonech. Konkrétně v legislativních procesech, které vedly ke zvýšení důchodů, dále k převodu financování sociálních služeb na kraje, ke zlepšení  finančních  i  legislativních  podmínek  pro  zdravotně  postižené  a  navýšení platů zdravotnických pracovníků.  Věnovala jsem se intenzivně i otázkám, které se úzce dotýkají mého volebního obvodu. Jde např. o moji podporu starostům a obyvatelům na Horažďovicku, kteří  dlouhá  léta  bojují  proti realizaci hlubinného úložiště jaderného odpadu na katastru jejich obcí.

Jaké jsou vaše priority, se kterými jdete do předvolebního klání?

I  nadále  se  budu  věnovat  zejména  otázkám z  oblasti  zdravotnictví  a  sociální  sféry.  Konkrétně  jde  např.  o  zlepšení  financování  za-řízení  pro  děti  vyžadující  okamžitou  pomoc i  ostatních  neziskových  organizací  pečujících o opuštěné a ohrožené děti, či o větší propagaci  dlouhodobé  pěstounské  péče.  V  oblasti péče o seniory se budu i nadále angažovat v zavedení stálého a plynulého navyšování dů-chodů, bez nutnosti každoročního schvalování Parlamentem ČR. Dalšími tématy, kterými se chci zabývat, je podpora vzniku dotačních titulů, ze kterých bude možné financovat výstavbu nájemních bytů pro osoby v těžké životní situaci, dále podpora programů na financování vzniku sportovišť a volnočasových zón v menších obcích  či  podpora  výstavby  nájemních  bytů s možností poskytování pečovatelské služby.

Poukazujete  na  možnost  budovat  byty  pro seniory.  Jakou  mají  výhodu  či  přidanou hodnotu?

Je-li opraven starý objekt na byty pro senior je  možné  zde  umožnit  přístup  pečovatelské služby,  která  pro  seniory  zabezpečí  služby, jež senior potřebuje. Může si zajistit donášku jídla, nákupy, úklid, pomoc při hygieně i jiných úkonech. Z intenzity a rozsahu služeb, které si senior objedná, vychází i částka, kterou senior měsíčně zaplatí, ale platí pouze to, co opravdu  potřebuje,  a  co  si  objednal.  Navíc  je  zde zachován princip, co nejdéle být schopen postarat se sám o sebe, bez pomoci jiných. Tato alternativa v domovech pro seniory chybí. Zde má senior veškeré služby, ale i ty, které třeba ještě, vzhledem ke své kondici, nepotřebuje.

Jak nejraději relaxujete po své práci?

Jsem velkou milovnicí houbaření, ráda trávím čas v lese. Baví mě vařit a s tím souvisí i moje záliba  v  dobrém  a  kvalitním  jídle.  Ráda  čtu nebo vyrážím s manželem či přáteli na výlety po Čechách, někdy na motorce, někdy jen tak na procházku se psem po okolí svého rodného města.

Rozhovor pro Deník