Věřím, že jsme solidární společností

Věřím, že jsme solidární společností

V souvislosti s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přibývá lidí, kteří jsou děním na české politické scéně znechuceni, ztrácí důvěru ve své volené zástupce a pokládají si otázku „proč vlastně mám jít volit“.

Více
Životní úroveň poklesla

Životní úroveň poklesla

Na první pohled zpráva statistického úřadu o mzdách a důchodech vypadá optimisticky. Průměrná mzda dosáhla 23.542 Kč a rostla o 8,5%. Reálná hodnota růstu mezd byla jen 2,1% a to znamená nejnižší růst mezd za posledních 10 let. Podíváme-li se podrobněji, tak rostla především v podnikatelské sféře a to ještě jen v některých odvětvích.

Více
Vláda – krize a jak dál?

Vláda – krize a jak dál?

Současná vláda Mirka Topolánka prosadila tzv. reformy veřejných rozpočtů, které zpomalily růst českého hospodářství, a to ještě dřív, než k nám dorazila hospodářská a finanční krize. Na to je velmi důležité upozornit. Neznamená to tedy, že vše u nás bylo v pořádku až do konce minulého roku, kdy se v České republice projevily první negativní dopady poklesu poptávky po českém zboží a službách.

Více
Tuto reformu tedy ne !

Tuto reformu tedy ne !

Tak jsme se konečně dočkali nové reformy. Mluvíme o ní sice jako o reformě veřejných financí, vláda Mirka Topolánka ji předkládá jako zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, nazvat ji však lze i reformou daňovou a sociální. O tom, že ani špičky vládní koalice nevědí, co vlastně obhajují, svědčí různé názorové neshody a především to, že sám premiér předloží Poslanecké sněmovně v den projednávání 62 stránkový pozměňovací návrh k návrhu vládnímu.

Více
Tanec kolem stravenek

Tanec kolem stravenek

Na právě probíhající schůzi Poslanecké sněmovny P ČR bude projednáván sněmovní tisk č. 413/0, návrh poslanců Topolánka a Doktora z ODS na změnu zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Tato novela by měla zrušit možnost pro firmy zahrnout náklady na stravování svých zaměstnanců do daňově odečitatelných položek.

Více
Studená sprcha aneb nesplněné sliby vlády ODS

Studená sprcha aneb nesplněné sliby vlády ODS

Je to reforma veřejných financí, která začala naplno platit již 1.ledna a výrazně zasáhla svým negativním dopadem přes 90% obyvatel naší země. Konkrétní dopady na sociální situaci občanů se začínají projevovat již nyní. Reforma a celý postoj ODS se ukazuje především jako neplnění neuskutečnitelných předvolebních slibů, které tato strana dala veřejnosti.

Více
Sociální stát v ohrožení

Sociální stát v ohrožení

Máme vysoké daně, stát je moc zadlužený, náš sociální systém je moc nákladný. To byly tradiční fráze ODS, na kterých postavila svoji kampaň ve volbách 2006. Opak je však pravdou. Naše daně jsou jedny z nejnižších v Evropě. Naše zadlužení je jedno z nejnižších a náš sociální systém je jeden z nejlevnějších v Evropě.

Více
Restituce nebo obchod?

Restituce nebo obchod?

V žádném případě nelze říci, že bych byl v zásadě proti církevním restitucím, protože bylo-li něco zcizeno, má to být vráceno. Rozhodně ne však způsobem, který v tak nečekaném spěchu nabízí současná vládní koalice.

Více
Proč šidíme naše důchodce

Proč šidíme naše důchodce

Dle posledních informací o vývoji spotřebitelských cen, vzrostly meziročně životní náklady důchodců za leden a únor o průměrných 9,6%. Nemohu proto jinak, než vnímat návrh ministra Nečase na zvýšení důchodů za značně podhodnocený, nedostatečný a opožděný. Zdá se, že je to otevřené přiznání selhání „ekonomické reformy“ vlády Mirka Topolánka.

Více
Pod svícnem je největší tma, aneb jak si žije nejvyšší kontrolor státu

Pod svícnem je největší tma, aneb jak si žije nejvyšší kontrolor státu

Nejvyšší kontrolní úřad s právem kontrolovat hospodaření ve státních i dalších institucích by měl být kontrolovaným orgánům příkladem v hospodárném vynakládání veřejných prostředků. Za bývalého prezidenta NKÚ tomu tak bylo.

Více
Oranžové překvapení

Oranžové překvapení

Jak jinak lze nazvat skutečnost, že říjnové volby do krajských zastupitelstev i senátní volby skončily senzačním úspěchem sociální demokracie. ČSSD skvělým rozdílem porazila ODS, z politické mapy doslova vymazala Stranu zelených a značně oslabila KDU-ČSL. Je třeba upřímně přiznat, že vítězství ve všech krajích bylo i pro nás v ČSSD příjemným překvapením.

Více
Nenechme ODS zvednout hlavu !

Nenechme ODS zvednout hlavu !

Ano, vážení spoluobčané, i o tom se v následujících volbách do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června bude rozhodovat. Ve volbách do krajů a Senátu dali občané jasně najevo svůj názor na styl vládnutí, nesplněné sliby a aroganci ODS.

Více
Na rozvoji Domažlic mi nepřestalo záležet

Na rozvoji Domažlic mi nepřestalo záležet

Dvě volební období byl starostou Domažlic. Po osmi letech musela sociální demokracie křeslo starosty opustit a Jan Látka odešel do vyšší politiky. Díky voličským hlasům nyní zasedá v Parlamentu České republiky a je místopředsedou Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Více
Na krizi a její dopady máme řešení

Na krizi a její dopady máme řešení

Krize není chřipka, není cyklického charakteru a nevznikla náhodou. Tato krize je selhání neoliberálních teorií o neviditelné ruce trhu. Krize je selháním manažerského kapitalismu a je produktem chamtivosti mocných. V USA 5% lidí vlastní 95% veškerého bohatství a honba za ziskem vyvolala řetězovou reakci. Krize hypoteční přerostla v krizi bankovní a ta v krizi hospodářskou.

Více
Modré hříchy, aneb jak ODS (ne)vládne v Plzni

Modré hříchy, aneb jak ODS (ne)vládne v Plzni

V listopadu uplyne 18 let od 1.svobodných porevolučních komunálních voleb. Tehdy výrazně uspělo Občanské fórum, které se pak následně v převážné většině transformovalo do Občanské demokratické strany. Lze tedy říci, že po 2 letech hledání a tápání převzala ODS v Plzni v r.1992 hlavní odpovědnost za rozvoj města. Všechny volby vyhrála a dle potřeby si k vládnutí vybrala své koaliční partnery.

Více
Má vláda důvěru?

Má vláda důvěru?

V Poslanecké sněmovně ani na počtvrté nebyla vyslovena vládě ČR pod vedením Mirka Topolánka nedůvěra. Pro nedůvěru hlasovalo 96 opozičních poslanců. Vládu podrželo a hlasovalo proti návrhu 97 poslanců, z toho 95 koaličních a 2 přeběhlíci. Hlasování se zdrželi 3 poslanci (rebelové z ODS) a 4 poslanci se hlasování nezúčastnili (2 zelené rebelky a 2 přeběhlíci z řad ČSSD).

Více
Lidé na prvním místě !

Lidé na prvním místě !

Pakliže půjdeme u tohoto stěžejního hesla z programu ČSSD více do hloubky, je nám jasné, že se to týká především těch nejohroženějších, což jsou mladé rodiny s dětmi a naši starší spoluobčané, tedy senioři. Právě k těmto dvěma skupinám se vztahují i motta „Solidarita a Spravedlnost“, myšleno mezigenerační solidarita a sociální spravedlnost.

Více
Kůrovec je problém

Kůrovec je problém

24. května 2007 jsem jako místopředseda Výboru pro životní prostředí měl tu čest zúčastnit se 10. veřejného slyšení Senátu na téma „ Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava. Téma mě velmi zaujalo, protože i lesníci na Domažlicku očekávají s obavami o jednu generaci kůrovce více, než je obvyklé. Teplé a suché počasí totiž vývoj kůrovce v porostech poškozených orkánem značně uspíšilo.

Více
Krize není chřipka

Krize není chřipka

Pravicové neoliberální teorie totálně selhaly, neregulované finanční trhy nejsou života schopné. To se stručná odpověď na frázi, že krize je jak chřipka. Přišla a zase odešla. Prezident i premiér se mýlí když tvrdí že se skoro nic neděje.

Více
Evropě novou dynamiku

Evropě novou dynamiku

Již 5 let je Česká republika členem EU. Naše členství přineslo určitě více pozitiv než negativ. Nešlo zůstat osamoceným ostrůvkem ve velkém moři. Bezprostředně po vstupu do EU narostl náš zahraniční obchod a rostla ekonomika relativně vysokým tempem.

Více
Elekřina je předražená

Elekřina je předražená

V souvislostí s přerušením dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu se opět otevřela otázka naší energetické bezpečnosti a pokud možno soběstačnosti. Zatímco v elektrické energii jsme soběstační, tak v dovozu ropy a plynu jsme plně závislí na dodávkách ze zahraničí.

Více
Doprava v Plzni - projev impotence moci v podání ODS

Doprava v Plzni - projev impotence moci v podání ODS

Stále stejná písnička. Ranní a odpolední Plzeň - velké kolony aut pohybujících se hlemýždím tempem. Město zaznamenalo po r.1989 ohromný rozvoj. Vznikaly nové podnikatelské aktivity, rostla životní úroveň občanů, která se projevila do až dramatického nárůstu automobilismu.

Více