• Volby do Senátu P ČR
  • 14. a 15. října 2016
ČSSD

Podporovatelé

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

IMAGE: Milada Emmeroválékařka, senátorka Senátu PČR
místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

Senátorku Dášu Terelmešovou znám už dávno. Dokonce jsme kdysi obě pracovaly na stejné klinice ve Fakultní nemocnici Plzeň. Nejlépe jsem ji však poznala v době naší společné působnosti po volbách v roce 2008, kdy se Dáša stala po vítězných volbách ČSSD jednou z radních na Krajském úřadu Plzeňského kraje.  A musím konstatovat, že mě Dáša velmi příjemně překvapila, jak odpovědně a důsledně vykonávala svoji funkci v rámci sociální problematiky. Jako hejtmanka jsem právě s ní neměla žádné rozpory a nepříjemnosti. Na ni jsem se mohla 100% spolehnout a to i v její přiléhavé komunikaci s mediálními prostředky. Podobně si počíná i v Senátu, kde vedle sebe nejen sedíme při zasedání, ale jsme i ve stejném výboru. Naše dobré vztahy pokračují i na úrovni regionu, kdy vzájemná podpora byla vždy bez kazu. Neodpustím si na závěr zmínku o naší společné služební cestě na světovou výstavu do Šanghaje v roce 2010. Dovede si někdo představit ženu, které se cestou ztratil kufr se všemi věcmi? Dášu to nerozhodilo. Koupila si několik nezbytných věcí a s veselou myslí vše přežila….

Milan Štěch

IMAGE: Milan ŠtěchPředseda Senátu PČR

Dagmar Terelmešová se brzy po zvolení do Senátu Parlamentu ČR aktivně zapojila do jeho práce. Na jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, kterého je členka, tak i na jednání pléna Senátu je vždy dobře připravena a na základě toho i fundovaně vystupuje. Její velkou výhodou je velmi dobrá znalost komunálních problémů, práce zastupitelstva města a to velmi podrobně zejména v oblasti sociální politiky.

Paní senátorka Terelmešová má díky svým zkušenostem a aktivní práci velmi dobré předpoklady i nadále hájit zájmy občanů Plzeňska.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,

IMAGE: Jan Žaloudíkpředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
a ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně

Další senátní kandidaturu paní Mgr. Dagmar Terelmešové velmi podporuji. Patří již nyní k nejaktivnějším členkám Senátu a její zásluhou jsme se všichni mohli seznamovat s úspěchy i problémy jejího volebním obvodu, pro který pracuje s plným nasazením a zjevně také celým srdcem. Na celorepublikové senátní úrovni je velmi kvalifikovanou oporou senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, věnuje se aktivně zejména sociální problematice, ale také  organizaci práce Senátu a senátního klubu ČSSD. Lze očekávat, že jako energická mladá dáma, která má již značné zkušenosti z praxe v regionu  i ze senátního působení a zároveň velkou perspektivu, bude v následujícím období v Senátu svým voličům ještě prospěšnější.

 

Jarka Kreuzbergová, DiS.

IMAGE: Jarka Kreuzbergovádietoložka, vedoucí nutriční terapeutka ve FN Plzeň, lektorka, spisovatelka

Volby do senátu jsou především o osobnostech, které se při rozhodování řídí zákony, ale i  svým úsudkem. Paní senátorka je ve věku, kdy je člověk ještě mladý a dynamický a současně už může pracovat s vlastností, která se jmenuje moudrost. To je velmi důležité. Dostatek zkušeností již načerpala svojí prací pro veřejnost na postech jak na malém městě, tak posléze v širším měřítku v senátu. Za nezanedbatelný fakt považuji i zkušenosti z práce sestry ve zdravotnictví, což je vklad, který je právě v současné době velmi, velmi důležitý. Není ji cizí ani problematika školství, což je další předpoklad v dobré senátorské práci současné doby.  Jak ji znám, je přímá, energická  žena s velmi pozitivní vlastností které říkám „tah na branku“ . Není političkou od zeleného stolu, která neví , co je život.  To znamená, že dokáže za své názory bojovat a co je nejdůležitější, na rozdíl od mnoha politiků  myslí při tom i na podmínky života ostatních lidí, kterým dokáže naslouchat. Lidově řečeno , dokáže používat kromě nabytých znalostí  i „ selský rozum“. To právě dnes i v budoucnu region Plzeň-jih potřebuje.

Martin Sobotka

IMAGE: Martin SobotkaStarosta města Dobřany

Letos je tomu 10 let, co mám možnost s Dášou spolupracovat v městské radě. Znám její praktičnost, lidskost, smysl pro spravedlnost i velkou dávku odvahy. Cením si toho, jak přísná je na sebe a okolí  ve věcech morálky, jak neskuhrá, jak cítí s jižním Plzeňskem. Obdivuji ji za to, jak rychle se v Senátu zorientovala, že v Praze nezpychla, že je ochotná prát se s křivdami, které se dějí komukoliv v jejím volebním obvodu. Takových lidí je málo, proto jsem jí rád nabídl podporu a vážím si toho, že o ni stála.

Zdeněk Pavlíček

Starosta města Plánice

Šest let senátorského mandátu paní Terelmešové téměř uplynulo a musím jí poděkovat za spolupráci při péči o naše správní území. Doufám, že obhájí senátorský mandát a budeme ve spolupráci pro krásné Plánicko pokračovat. Věřím, že společně otevřeme dům pro seniory, který máme v plánu vybudovat. Děkuji jí za pomoc při zpracování  projektové dokumentace na tento dům, kdy nám předala své zkušenosti. Její dosavadní práce je důkazem, že politika jde dělat slušně, bez osobních zájmů a hlavně pro lidi.