• Volby do Senátu P ČR
  • 14. a 15. října 2016
ČSSD
IMAGE:IMAGE: Dagmar Terelmešová

Vážení voliči, milí přátelé,

chtěla bych všem velice poděkovat za hlasy, které jsem od Vás v I. kole získala i za Vaši ochotu k volbám jít. Pro mne je a bude Vaše volba už stále zavazující.
Po celých šest let jsem se snažila najít si čas na každého občana nebo starostu, který mě požádal o rozhovor nebo konkrétní pomoc. Pokud bych měla tu čest a obhájila svůj post senátorky, budu se takhle chovat i nadále. Nechci trávit dny v kancelářích kdekoli po svém regionu, ale ráda přijedu operativně kamkoli bude zapotřebí a kam budu pozvána.
Velmi si vážím práce starostů, sama jsem v komunální politice od roku 1998 a od roku 2002 jsem nepřetržitě místostarostkou. Znám problémy, které v menších obcích zatěžují občany i starosty a vzhledem ke svým kontaktům v Praze jsem ochotná, pokud je to možné a reálné, pomoci.

Je mi lhostejné za jakou stranu byl ten, či onen starosta zvolen, komu ve volbách dá hlas konkrétní občan.
Senátor má být ombudsmanem pro celý region a po volbách padá jakákoliv stranickost a zůstávají pouze lidé se svými starostmi a prosbami.
Pokud si myslíte, že mohu být Vaší senátorkou i v dalším období, prosím přijďte ještě jednou k volebním urnám v pátek 14. nebo v sobotu 15. října.
Jsem tu pro Vás a Váš hlas je pro mě závazkem.

Vaše Dagmar Terelmešová

Kandidátka na senátorku za volební obvod č.7
(Plzeň-město a Plzeň-Slovany)

IMAGE:

 
Proč kandiduji?

Za uplynulých šest let v Senátu se mi podařilo dokončit celou řadu úkolů a splnit mnoho slibů, které jsem ve volební kampani svým voličům dala. Jedná se zejména o:

  • Změny sociálních zákonů – podílela jsem se na realizaci změn, které vedly ke zvýšení důchodů, převodu financování sociálních služeb na kraje, navýšení platů zdravotnických pracovníků
  • Řešení konkrétních regionálních problémů – příkladem je aktivní účast odmítnutí realizace hlubinného úložiště jaderného odpadu na Horažďovicku
  • Zlepšení finančních i legislativních podmínek pro zdravotně postižené


Šest let je však poměrně krátká doba na dokončení všeho, co bylo započato. Jsem připravena dokončit věci započaté v minulém funkčním období a věnovat se i novým tématům, jako je např.

  • Zlepšení financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i ostatních neziskových organizací pečujících o opuštěné a  ohrožené děti, větší propagace dlouhodobé pěstounské péče
  • Zajištění plynulého a stálého navyšování důchodů, bez každoročního schvalování Parlamentem ČR
  • Urychlení změn vzdělávacího systému pro střední zdravotnický personál
  • Další témata např.: podpora vzniku dotačních titulů, ze kterých bude možné financovat výstavbu nájemních bytů pro osoby v těžké životní situaci, podpora programů na financování vzniku sportovišť a volnočasových zón v menších obcích či podpora výstavby zařízení, ve kterých bude možnost objednat si pečovatelské služby.